Васил Стоянов

роден: 28 юни 1839 г. в ЖеравнаОсманска империя

починал: 21 ноември 1910 г. в София, България, на 71 г.

националност: България

професия: филолог

образование: Карлов университет

научна дейност в област: Филология

известен като: един от създателите на Българското книжовно дружество, по-късно БАН

Васил Димитров Стоянов е български филолог и просветител, един от инициаторите за създаването на Българското книжовно дружество.

Биография

Васил Стоянов е роден през 1839 г. в Жеравна. От 1849 г. учи в Шумен при Сава Доброплодни и Иван Богоров. Там се сприятелява с Васил Друмев, негов съученик. През 1856 г. е сред основателите на читалището в града и участва в първото поставяне на пиесата „Михал Мишкоед“ от Сава Доброплодни. През 1858 г. заминава да учи в гимназията в Прага. През 1862 г. прекъсва обучението си, за да участва в Първата българска легия в Белград, след разпускането на която се връща в Чехия. Там следва славянска филология (1864-1866) и право (1866-1868).

Портрет на Васил Д. Стоянов, облечен в униформа на чешките соколи

През 1868 г. Васил Стоянов заминава за Браила, където през 1869 г. основава, заедно с Марин Дринов, Българското книжовно дружество (БКД), на което става деловодител. От 1873 до 1879 преподава български език в Болград. След Освобождението Васил Стоянов заема различни държавни постове, оглавява БКД (1882-1884), директор е на Народната библиотека (1883-1894).

Личният му архив се съхранява във фонд 2081К в Централен държавен архив. Той се състои от 105 архивни единици от периода 1856-1903 г.

източник: уикипедия