Райно Попович

име: Райно Събев Стоянов

роден: 1773 г. в Жеравна, Османска империя

починал: 8 декември 1858 г. в Карлово, Османска империя, на 85 г.

националност: България

професия: учител, книжовник

Райно Попович (Райно Събев Стоянов) е български учител и книжовник от Възраждането, сред реформаторите на образованието в България.

Биография

Райно Стоянов е роден през 1773 г. в село Жеравна. Учи в Сливен в прочутата гръцка школа на о-в Хиос. През 1819 г., когато е на 46-47 г., с материалната помощ на Стефан Богориди открива в Котел второто елино-българско училище, след това на Емануил Васкидович в Свищов. През 1826 г. основава елино-българско училище и в Карлово.

Васил Левски учи при него църковно пеене.

В. Тантилов казва за него:

Райно Попович е цяла една епоха в умствения подем на града. Той тласка просвещението на карловци цял век напред.

Освен в Котел и Карлово е учителствал в Жеравна и Пловдив. Ученици на Попович са Георги Сава Раковски, Петър Берон, Гаврил Кръстевич от Котел, братята Евлоги Георгиев и Христо Георгиев, Ботьо Петков, Сава Филаретов от Жеравна, братята Евстати, Христо и Стефан Гешови от Пловдив, Иван Богоров, Брайко Хаджигенов, и др.

В началото на книжовната си дейност Попович води гръкофилска образователна политика, за която е критикуван от Васил Априлов и Николай Палаузов. Впоследствие сам променя методиката си на обучение, убеден че преди да се пристъпи към изучаване на гръцки език, е нужно първо усвояване на родния български. През 1850-те години осъзнава нуждата от приобщаване на българската с руската култура.

Попович е елинист и превежда от гръцки на български няколко книги, сред които басните на Езоп и нравоучителния сборник „Христоития или благонравие“, която наред с напътствия за поведението в обществото и семейството, за отношенията между хората, дава съвети и по въпросите за облеклото, за походката, начина на говорене, както и включва сентенции от античната култура и жизнеописания на известни гръцки мислители като Аристотел, Платон, Омир, Питагор. Негов е и първият български превод на Бенджамин Франклин.


Трудове

Книги написани, преведени и издадени  от Райно Попович:

  • ”Христоития или Благонравие” превод от Райно Попович, 1837 г
  • ”Есопа – басни или приказки” превод от Райно Попович, 1854 г.
  • ”Младаго Робинсона – случаи”, 1857 г.
  • „Описание на Карлово” ръкопис на Райно Попович, 1842 г.

източник: уикипедия