Михаил Хватцев.

роден: 28 декември 1883 г. в Дотнува, Кедайнски район, Литва

починал: 11 януари 1977 г. в Ленинград, СССР, на 93 г.

националност: Руска империя, СССР

професия: педагог

образование:

 • университет: Петроградски университет
 • образователна степен: доктор на педагогическите науки
 • звание: професор

научна дейност:

 • област: психология, педагогика
 • работа: Ленинградски държавен педагогически институт „А. И. Херцен“, Санкт Петербург
 • ученици: Лариса Степановна Волкова
 • известен като: основоположник на логопедията в Русия

Хватцев, Михаил Ефимович е съветски педагог, известен с основополагащата си роля в областта на логопедията в Русия.

Биография

М. Е. Хватцев е роден през 1883 година в област Дотнува (Кедайнский район, Литва) в семейството на железопътен работник. След като завършва селското училище, постъпва в учителската семинария, която завършва като първи по успех. През 1903 г. е назначен като учител в начално училище. През 1908 г. завършва Петербургския учителски институт. След това изкарва и тригодишен педагогически курс по изразително четене.

През 1918 г. завършва Историко-филологическия факултет на Петроградския университет. Работи като методист и инструктор в мрежата за обществено образование.

През 1926 г. започва работа като логопед в училище за деца с умствена изостаналост.

През 1935 г. отива да работи в Ленинградския държавен педагогически институт „А. И. Херцен“, където води активна научна и организационна работа. Дълги години е завеждащ катедрата по сурдопедагогика и логопедия.

По време на Великата отечествена война работи като консултант във военни болници и в училище за глухи в Уфа.

М. Е. Хватцев създава системата за корекционна помощ на деца с говорни нарушения в Ленинград. През 1949 г. по негова инициатива се откриват първите логопедични центрове в средните училища в Ленинград. Хватцев създава методологическо сдружение на логопеди, което ръководи дълги години. През 50-те години в целия Ленинград е имало не повече от шест логопедични кабинета. Благодарение на целенасочената работа на М. Е. Хватцев и неговите сътрудници през 80-те години, във всяка област са открити над 10 училищни логопедични центъра.

През 1964 г. защитава дисертацията си за степен доктор на педагогическите науки под формата на учебник: „Хватцев М. Е. Логопедия. Наръчник за студенти от педагогически институти и учители на специални училища“.

Умира в Ленинград през 1977 г.


Принос в развитието на логопедията и сурдопедагогиката в Русия

М. Е. Хватцев е първият, който дели всички причини за нарушения на речта на външни и вътрешни, като особено подчертава тяхното тясно взаимодействие. Той също така идентифицира органични (анатомо-физиологични, морфологични), функционални (психогенни), социално-психологически и невропсихиатрични причини.

 • Органични причини

Недоразвитието и увреждането на мозъка в пренаталния период, перинаталния период (по време на раждането) или постнаталния период (след раждането), както и различни органични нарушения на периферните речеви органи, се дължат на органични причини. М. Е. Хватцев идентифицира органични централни (мозъчни увреждания) и органични периферни причини (увреждане на органите на слуха, цепнатина на небцето и други морфологични промени в говорния апарат).

 • Функционални причини

Функционалните причини М. Е. Хватцев обяснява с учението на И. П. Павлов за нарушения в съотношението на процесите на възбуждане и инхибиране в централната нервна система. Той подчертава взаимодействието на органични и функционални, централни и периферни причини.

 • Невропсихиатрични причини

Като невропсихиатрични причини той определя умствената изостаналост, увреждането на паметта, вниманието и други нарушения на психичните функции.

 • Социално-психологически причини

М. Е. Хватцев отдава важна роля на социално-психологическите причини, разбирайки под тях различни неблагоприятни влияния на околната среда.


Други

М. Е. Хвацев:

 • Е първият, който обоснова разбирането за причините за речевите нарушения въз основа на диалектически подход към оценката на причинно-следствените връзки в речевата патология.
 • Разработва класификация на речевите нарушения.
 • Създава система за коригиране на нарушения на звуковото произношение.
 • Създава редица фундаментални трудове в областта на логопедията.
 • Автор е на повече от 70 произведения по логопедия и жестомимична терапия.
 • Създател е на филма „Артикулация на звуковете в руския език“, предназначен за преподаване на произношение на глухи деца.
 • Въз основа на изследванията си, обобщавайки трудовете на родни и чужди изследователи, той пише учебника „Логопедия. Наръчник за студенти от педагогически институти и учители на специални училища“. Тази книга е първият научно разработен учебник по логопедия в Русия и е класика в областта на руската логопедия. Учебникът е преминал през много издания и все още е популярен сред логопедите в Русия.

Правейки изводи за дейността на М. Е. Хватцев, може да се отбележи, че той е един от първите разработчици на теоретичните основи на логопедията, създател на система за преодоляване на нарушения на звуковото произношение, автор на първия учебник по логопедия, организатор на обучение на логопеди в СССР. Горното ни позволява да го наречем основател на руската логопедия.