Константин Байкушев

Роден: 10 февруари 1867 г. в с. Трън, дн. България

Починал: 14 август 1932 г. в София, България, на 65 г.

Националност: България

Професия: лесовъд

Научна дейност в област: Лесовъдство

Константин Милошев Байкушев е български лесовъд. Пионер на горското дело в България.

Принос

Завършил „Лесовъдство“ в Германия (1889), той създава службата по укрепване и залесяване. Пръв открива и описва през 1897 г. вековната черна мура в местността Бъндерица в Пирин, наречена на негово име Байкушева мура.

Ръководител е на българското горско дело и деен участник в горското законодателство.

Творчество

  • 1892: „Лесовъдство“
  • 1894: „Нашите гори“
  • 1895: „Т.Пазарджишки окръг в горско отношение“
  • 1896: „Пак по нашите гори“
  • 1909: „Нашето горско дело, лова и риболовството“

източник: уикипедия