Едуар Клапаред

Роден: 24 март 1873 г. в Женева, Швейцария

Починал: 29 септември 1940 г. в Женева, Швейцария, на 67 г.

Националност: Швейцария

Професия: невролог, психолог

Научна дейност в област: Психология

Едуар Клапаред (на френски: Édouard Claparède) е швейцарски невролог и детски психолог. Той се приема за основател на детската психология в Швейцария.

Научна дейност

В своята методологическа и теоретична ориентация гравитира към функционализма. Интересите му към детската психология се проявяват в книгата му Experimental Pedagogy and The Psychology of the child („Експериментална педагогика и психология на детето“).

От началото на своята кариера Клапаред подчертава биологичната, а не метафизическата основа на психологията. Той определя експерименталната педагогика като изучаването на обстоятелствата, които са благоприятни за развитието на детето и средствата за неговото правилно обучение и възпитание. Общият подход на Клапаред е функционален, като той изучава психологическите феномени в термините на тяхната полза за удовлетворяване на потребностите на индивида. Според тази позиция умствените процеси на детето могат да се задействат само когато присъства някаква потребност. Когато детето е поставено в среда, която възбужда тези потребности, в резултата ще се появи полезна умствена дейност. В същата линия на разсъждения Клапаред подчертава адаптивната стойност на поведението, значението на физическия растеж за умствените способности и ролята на наследствеността и средата, които участват в процеса на обучението и възпитанието.


Библиография

На български език

  • Психология на детето и експерименталната педагогика: Проблеми и методи; Душевно развитие; Умствена умора. София: Книж. Факел, 1925


На френски език

  • L’association des idées (1903)
  • Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale (1909)
  • L’éducation fonctionnelle (1931)
  • La genèse de l’hypothèse (1933)

източник: уикипедия