Асен Дацев

роден: 14 февруари 1911 г. в с. КаменарЦарство България

починал: 12 февруари 1994 г. в София, България, на 82 г.

националност: България

професия: физик

образование: Софийски университет

научна дейност в област: Физика

учил при: проф. Георги Манев (физик)

работил в:

известен: уравнението за разпределение на топлината в нееднородни твърди тела при произволни начални и гранични условия

награди: Димитровска награда

Асен Борисов Дацев е български физик, работил в областта на обосновката на квантовата механика и класическата топлопроводност.

Биография

Асен Дацев е роден в разградското село Каменар на 14 февруари 1911 г. Изучава теоретична физика при проф. Георги Манев в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1929-1933). Специализира при Луи дьо Бройл в Сорбоната в Париж (1934-1938), където защитава докторат през 1938 г. на тема „Потенциални бариери и решения на уравнението на Шрьодингер“.

Съветник в посолството на България в Москва (1946-1947).

Асен Дацев чете лекции по теоретична физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет в продължение на около 40 години. Разработва метод за решаване на уравнението за разпределение на топлината в нееднородни твърди тела при произволни начални и гранични условия и метод за решаване на Задачата на Стефан.

Умира на 12 февруари 1994 г. в София.


Научна кариера

 • асистент по физика (1939-1944)
 • професор (1950)
 • член-кореспондент на Българска академия на науките (БАН) (1952)
 • декан на Физико-математическия факултет (1950-1955)
 • ръководител на Катедрата по теоретична физика в Софийския университет
 • академик (1961)
 • ръководител секция „Квантова механика и твърдо тяло“ в Института по физика на твърдото тяло при БАН (1962-1977)
 • секретар на Отделението за математически и физически науки при БАН (1962-1968)


Награди

Асен Дацев е носител на Димитровска награда.


Трудове

 • А. Дацев, „Върху разпространението на вълните“, Годишник на СУ ФМФ 1943-1944, т. 40 (1944) кн. 1, с. 173-259
 • А. Дацев, „Квантово тълкуване на някои резултати от класическата механика“, Годишник на СУ ФМФ 1939-1940, т. 36 (1940), кн. 1, с. 201-218
 • А. Дацев, Върху проблема за разпространението на топлината в твърди тела, Париж, изд. Готие-Вилар (1963) (на френски език)
 • А. Дацев, Квантова механика и физическа реалност, І изд., София, изд. БАН (1969) (на френски език); ІІ изд. София, изд. БАН (1979) (български език)
 • А. Дацев, Върху линейния проблем на Стефан, Париж, Готие-Вилар (1970) (на френски език)
 • А. Дацев, Квантова механика, І изд. (1963), ІІ изд. 1973
 • А. Дацев, „Революционните идеи на Коперник и общата теория на относителността“, сп. Философска мисъл (1974) кн. 2, с. 58-63

източник: уикипедия