Ада Лъвлейс

родена: 10 декември 1815 г. в Лондон, Великобритания

починала: 27 ноември 1852 г. в Лондон, Великобритания, на 36 г.

погребана: Хъкнал, Великобритания

националност: Великобритания

професия: математичка

научна дейност:

 • област: математика

семейство:

Огъста Ейда Кинг, графиня на Лъвлейс, родена Огъста Ейда Байрон (на английски: Augusta Ada King, Augusta Ada Byron), е английска математичка, единственото законно дете на поета Лорд Байрон. Днес е известна като Ада Лъвлейс.

Става известна с превода си на научната статия „Елементи от аналитичната машина на Чарлз Бабидж“ за машина, наподобяваща компютър, към който тя добавя свои бележки. Днес тя се смята за първия програмист в историята, след като написва алгоритъм за намиране на числата на Бернули в такава форма, че да бъде разчетена от машината (т.е. компютърна програма).

За разлика от мнозина, включително и самия Бабидж, които отбелязват само полезността на машината за математически изчисления, Ада Лъвлейс успява да прозре отвъд това и да предугади потенциала на компютрите.

Биография

Ада Лъвлейс е родена на 10 декември 1815 г. в Лондон. Тя е единственото законно дете на знаменития поет романтик лорд Джордж Байрон, но бракът между него и майка ѝ Ан Изабела Милбанк продължава само около година. Родителите на Ада се разделят едва месец след раждането ѝ. Малко след това Лорд Байрон напуска Англия завинаги и тъй като през 1824 г. умира в Гърция, Ада така и никога не се среща с баща си.

Ада расте като болнаво и много слабо дете и прекарва цялото си детство у дома над книгите. На 13-годишна възраст се разболява от шарка, в резултат на която дълго остава парализирана и близо година прекарва на легло. С образованието ѝ се заемат частни учители, сред които са известни учени и математици като Огъстъс де Морган – първият професор по математика на Лондонския университет. В свое писмо до лейди Байрон Морган предрича следата, която възпитаничката му ще остави, съзирайки огромния ѝ потенциал и откривателски дух.

През 1833 г., на 17-годишна възраст, Ада Лъвлейс се запознава с един от големите учени на епохата, с когото стават приятели за цял живот. Това е Чарлз Бабидж, лукасов професор по математика в Кеймбридж. Двамата започват да водят усилена кореспонденция по теми като математика, логика и други науки. По това време Бабидж вече е популярен в Лондон като изобретател на механична машина за математически изчисления, наподобяваща компютър, която смята с точност до 20 знака. През 1823 г. правителството отпуска първата субсидия за проекта му, наречен „Аналитичната машина на Бабидж“, но изграждането ѝ продължава десет години, конструкцията все повече се усложнява и през 1833 г. финансирането е прекратено. Ада има шанса да види машината преди да бъде завършена, запленена е от идеите на Бабидж и го насърчава да продължи работата си по проекта.

Самият Бабидж никога не пише за своите изобретения, но през 1842 г. италианският математик и инженер Луиджи Менабрия (който впоследствие става министър-председател на Италия – от 1867 до 1869 г.), публикува в швейцарско издание на френски език статия, озаглавена „Елементи от аналитичната машина на Чарлз Бабидж“. Ада превежда статията от френски на английски език, като при превода добавя извънредно много собствени идеи. Сред тях е неин метод за автоматично пресмятане на уравненията на Бернули с машината. Именно този метод се смята за първия алгоритъм, писан специално за изчислителна машина, или иначе казано първата компютърна програма.

Портрет на Ада Лъвлейс, свиреща на пиано, направен от Хенри Филипс през 1852 г. Въпреки силните болки Ада сяда на пианото, за да бъде нарисувана в позата, в която бащата на художника, Томас Филипс, е нарисувал нейния баща, лорд Байрон.


Графинята на Лъвлейс (титла, която получава като съпруга на Уилям Кинг – граф на Лъвлейс) умира от рак на 27 ноември 1852 г. Освен съпруга ѝ, който я изоставя малко преди смъртта ѝ след разговор, чието естество никога никой не узнава, я надживяват трите ѝ деца. По нейно собствено желание е погребана до баща си в гробището на църквата „Света Мария Магдалена“ в Хъкнал, Нотингамшър.


Посмъртно признание

През 1998 г. Британското компютърно общество учредява медал в чест на Графинята на Лъвлейс, който се дава за заслуги в областта.

Езикът за програмиране Ada, създаден по поръчка на Министерството на отбраната на САЩ, е кръстен на нейно име.


Цитати от Ада Лъвлейс

 • Съвсем на място може да се каже, че Аналитичната машина тъче алгебрични модели също както жакардовият стан тъче цветя и листа.
  • We may say most aptly, that the Analytical Engine weaves algebraical patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves.
 • Целта, за която тази машина е била специално изобретена и настроена да изпълнява, е да изчислява морски и астрономически таблици.
  • The purpose which that engine has been specially intended and adapted to fulfil, is the computation of nautical and astronomical tables.
 • Предназначението на машината в действителност е да даде възможно най-голяма практическа ефективност на ресурсите за числени интерпретации на висшата наука на анализа, докато използва процесите и комбинациите на последния.
  • The object of the engine is in fact to give the utmost practical efficiency to the resources of numerical interpretations of the higher science of analysis, while it uses the processes and combinations of this latter.
 • Желателно е да обясним, че с думата операция обозначаваме всеки процес, който променя взаимното отношение на две или повече неща, от какъвто и вид да е това отношение. Това е най-общо определение и то включва всички предмети във Вселената.
  • It may be desirable to explain, that by the word operation, we mean any process which alters the mutual relation of two or more things, be this relation of what kind it may. This is the most general definition, and would include all subjects in the universe.
 • Но науката за операциите, извлечени от по-специално математиката, е наука сама за себе си и разполага със своя собствена абстрактна истина и стойност, точно както логика има своя собствена истина и стойност, независимо от областите, в които можем да се прилагат нейните разсъждения и процеси.
  • But the science of operations, as derived from mathematics more especially, is a science of itself, and has its own abstract truth and value; just as logic has its own peculiar truth and value, independently of the subjects to which we may apply its reasonings and processes.
 • Аналитичната машина е въплъщение на науката на операциите, конструирана със специално отношение към абстрактното число като обект на тези операции.
  • The Analytical Engine is an embodying of the science of operations, constructed with peculiar reference to abstract number as the subject of those operations.
 • Аналитичната машина, напротив, може да събира, изважда, умножава или дели с еднаква лекота, и изпълнява всяка от тези четири операции непосредствено, без помощта на някой от другите три.
  • The Analytical Engine, on the contrary, can either add, subtract, multiply or divide with equal facility; and performs each of these four operations in a direct manner, without the aid of any of the other three.
 • Една от основните цели е да се избере такъв режим, които е в състояние да се намали до минимум времето, необходимо за приключване на изчислението.
  • One essential object is to choose that arrangement which shall tend to reduce to a minimum the time necessary for completing the calculation.
 • Аналитичната машина няма претенции да дава начало на каквото и да било. Тя може да направи всичко, което знаем как да й наредим да направи. Тя може да следва анализите, но няма способността да предвижда аналитичните отношения или истини. В нейната компетентност е да ни съдейства само за това, което вече знаем.
  • The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truths. Its province is to assist us in making available what we are already acquainted with.

източник: уикипедия