Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми

Роден: 30 септември 1207 г. в Балх, Хорезмийска империя (днес Афганистан)

Починал: 17 декември 1273 г. в Кония, Иконийски султанат (днес Турция), на 66 г.

Погребан в: Кония, Турция

Националност: Персия

Професия: поет, философ

Философия: Ислямска философия

Епоха: Средновековна философия

Интереси: Метафизика

Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (на персийски: مولانا جلال الدین محمد رومی) е персийски поет и суфистки мистик, живял по време на Златния век на исляма.

Биография

Роден е през 1207 г. в град Балх, днешен Афганистан, тогава част от Хорезмийската империя (Източна Персия). Баща му е известен за времето си учен и мистик и преподава на сина си всички натрупани от него знания.

Заради нашествията на Чингиз хан, семейството напуска родния град и се отправя на дълго пътешествие през БагдадМекаМедина и Дамаск. Навсякъде бащата е посрещан и акламиран от свои последователи.

След 10-годишно странстване семейството се установява в днешен Анадол, наричана тогава Рум, оттук и името „Руми“, с което по-късно синът Джалал ад-Дин Мохамед Балх става известен в мюсюлманския свят и извън него.

Установяват се в Кония, където бащата създава медресе – мюсюлманско духовно училище. Градът тогава е един от големите духовни центрове на мюсюлманството, а не само столица на селджукските турци. Едва навършил 18 години, по настояване на баща си Руми се жени и година по-късно има син.

На 40 години достига върха на живота си и има всичко – пари, голям дом, богатство и слава. Заради авторитета си Руми е наречен Мевляна – водач, господар на своите ученици. Той преподава философия, религия и право, пише стихове.


Творчество

Най-важното произведение на Руми е „Маснауи-е Манауи“ („Духовни стихове“) – шесттомна поема, разглеждана от мнозина като втора по важност след Корана. „Маснави“ често е наричана Куран-е фарси (Персийският Коран).

Други важни произведения на Руми са

  • поемата „Диван на Шамс“ – посветена на Шамс от Табриз (Шамс-е Табриз-и), и
  • прозаичната „Фихи ма фихи“ (Съдържащ това, което съдържа).

На български са публикувани:

  • Руми, Д. (2006). Океанът Руми. София: Изд. „Зограф“
  • Руми, Джалаладдин (2009). Огнен извор. София: Изд. „Хайдакан“
  • Руми, Джалаладдин (2012). Мъдрости за живота.[прев. Диана Динова]. София: Изд. „Прозорец“

източник: уикипедия