Никола Михайловски

Роден: 1818 г., в Елена, България

Починал: 15 декември 1892 г., в София, България, на 74 г.

Националност: България

Професия: книжовен и обществен деец

Народен представител в: УС

Никола Стоянов Михайловски е български книжовен и обществен деец.

Има по-голям брат – Иларион Макариополски, и е баща на Стоян Михайловски. През 1860-те години е учител в Търново, а през 1866 г. е назначен за член на Общия вилаетски съвет на Дунавския вилает.

Биография

Бил е адвокат, а след Освобождението – подпредседател на Държавния съвет по време на режима на пълномощията на княз Александър I Батенберг (председател е бил Тодор Икономов).

Трудове

  • Исторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии. Превод Н. Михайловскаго. Цариград, в печатницата на „Македония“, 1869.
  • Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от правителството проекти за решението на българския въпрос. Превел от първообразното Н. Михайловский. Цариград. В печатницата на „Македония“, 1869.
  • Скратение на свещената история, съставена от книгите на ветийа и новийа завет от Г. Генадия. Превод Н. Михайловскаго. Издание второ. Книгопродавница Момчилова и с-ие в Търново. 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова).
  • Последните дни на Помпея от Е. Л. Булвер. Превел Н. Михайловски. Издава Българското читалище в Цариград. Цариград, в печатницата на вестник Македония, 1870.
  • Ръководство към всеобщата история. Съставил Д. Иловайски. Превел Н. Михайловски. Част първа. Древний мир. Издание първо. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново и Русе, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и друж.)
  • Приключенията на Телемаха от Фенелона. Превод Н. Михайловскаго. Издание първо. Издава Българското печатарско дружество „Промишление“. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873.
  • Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Т. I. Издава Българското печатарско дружество „Промишление“. Цариград, печатница Карапетрови друж., 1875.
  • Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Т. II. Издава Българското печатарско дружество „Промишление“. Цариград, печатница Карапетрови друж., 1875.
  • Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа. Цариград, печатница на О. Кавафиян, 1875.
  • Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част втора. Цариград, 1877.

източник: уикипедия