Харалампи Джамджиев

роден: 13 юни 1875 г. в Търново, Османска империя

починал: 13 март 1961 г. в 85 г.

националност: България

професия: авиоконструктор

Харалампи Джамджиев е основоположник на българската авиационна наука.

Още

Той е първият български авиоконструктор, първият българин, който изобретява летателна машина (1895 г.). Патентова във Франция летателен апарат (1911 г.). Конструира още орнитоптер с парен двигател, но той експлодира. През 1902 г. Джамджиев строи друг орнитоптер с пружина вместо двигател. Този апарат прави големи параболични скокове.

Орнитопер

Орнитоптерите на Харалампи Джамджиев са с подвижни криле, които извършват сложни движения. През 1903 г. Харалампи Джамджиев стига до извода, че летателните апарати с неподвижно крило са бъдещето на авиацията. Той предлага две теории: рикошетно-параболична (за обяснение на птичето летене) и теория за хидро-аеродинамичния вакуум.

На 16 февруари 1911 г. патентова самолета си в Париж под номер 26244.

Харалампи Джамджиев регистрира пред чехословашките патентни органи в Прага свой модел самолет под името „Бързолет“. В него използва за самолетно крило тесни (ивични) профили.

източник: уикипедия