Даниел Бернули

роден: 8 февруари (стар стил: 29 януари) 1700 г. в Гронинген, Холандия

починал: 17 март 1782 г. в Базел, Швейцария, на 82 г.

националност:

професия: математик

религия: Християнство

образование:

научна дейност в област: Математика

работил в: Базелски университет

известен с:

баща: Йохан Бернули (математик)

братя / сестри:

  • Николас II Бернули (математик)
  • Йохан II Бернули (математик)

Даниел Бернули (на немски: Daniel Bernoulli) е швейцарски математик и физик, член на математическата династия Бернули. Син е на Йохан Бернули и племенник на Якоб Бернули.

Приносите му са в областите: диференциално и интегрално смятанетригонометриямеханика на флуидитетеория на струните.

Биография

Роден е на 8 февруари 1700 г. в Гронинген, Холандия. През 1724 г. заминава за Санкт Петербург като професор по математика, но там не му харесва и болест през 1733 г. му послужила като претекст да напусне. Завръща се в Базелския университет, където последователно оглавява катедрите по медицина, метафизика и натурфилософия. Принуждава го баща му, който макар и отдал живота си на математиката, вярвал че от нея пари не могат да се спечелят.

Според сведенията Даниел бил в лоши отношения с баща си. Когато двамата се явили на научно състезание в Университета в Париж, Йохан не издържал на „срама“ да се сравнява със сина си и го изгонил от дома. Опитал дори да открадне ръкописа на книгата на Даниел „Хидродинамика“ и да я издаде от свое име под заглавие „Хидравлика“. Въпреки опитите на Даниел да се сдобри с баща си, Йохан Бернули изпитвал ненавист към него до смъртта си през 1748 г.

Умира на 17 март 1782 г. в Базел на 82-годишна възраст.

Приноси

Даниел Бернули е най-успешно реализиралият се учен от второто поколение на династията. Приносите му са в областите: диференциално и интегрално смятанетригонометриямеханика на флуидитетеория на струните.

През 1728 той първи установява, че числовата редица

{\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n}}

клони към математическата константа e.

Независимо от други математици, Даниел Бернули разработва методи за решаване на диференциални уравнения:

  • уравнение на Рикати – 1724, една година след като граф Джакопо Рикати предлага метод за решаване на този тип уравнения, които започват да носят името му. Това е и първият математически труд на 24-годишния Даниел.
  • метод с вариране на произволните константи – през 1740, независимо открит и от Ойлер и Жозеф Луи Лагранж.
  • линейни хомогенни диференциални уравнения от втори ред с постоянни коефициенти – статията му е публикувана през 1751, 8 години след като Леонард Ойлер първи е предложил и публикувал същия метод, известен днес като „Метод на Ойлер“.

Занимава се с развитията на функции в тригонометични редове, като така достига до решението на задачата за трептенето на струна. Даниел Бернули е и първият учен, въвел специални символи за обратните тригонометрични функции: използва означенията AS за arcsin и At за arctg.

Най-значимия си труд „Хидродинамика“ Бернули публикува през 1738. Той е организиран по примера на „Аналитична механика“ на Лагранж, така че всички резултати да са следствия на един-единствен основополагащ принцип – в неговия случай, закона за запазване на енергията. В него формулира и станалото известно Уравнение на Бернули.

Следва мемоар върху теория на вълните и множество статии върху различни задачи по механика. Даниел Бернули е първият учен, опитал да формулира кинетична теория на газовете. Има принос и към икономическата теория с труда си „Експозе на нова теория за измерване на риска“, която полага икономическата теория за полезността, риска и премията от риска.

източник: уикипедия