Александър Столетов

Роден: 10 август 1839 г. във Владимир, Русия

Починал: 27 май 1896 г., Москва, Русия

Националност: Русия

Професия: физик

Образование: Московски държавен университет

Научна дейсост в област: Физика

Братя и сестри: Николай Столетов

Александър Григориевич Столетов е знаменит руски физик, който установява основните закономерности на фотоелектрическия ефект, изучава електропроводимостта на газовете.

Брат е на ген. Николай Столетов.

Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден на 10 август 1839 г. във Владимир, Русия. Семейство Столетови принадлежи към стар род, преселил се във Владимир по времето на управлението на Иван Грозни. На 21 години Александър завършва физико-математическия факултет на Московския университет. През 1862 г. заминава за три години на специализация в Хайделберг, Гьотинген и Берлин. Впоследствие студентите на Густав Кирхов слушали разкази “за един приличащ на момче руснак, впечатляващ със своите блестящи способности”. Самият Кирхов казвал, че той е най-талантливият му учен.

Александър Г. Столетов е известен с многобройните си научни постижения. Неговите най-важни изследвания са в областта на магнетизма и фотоелектричните явления. Трудовете му по намагнитването на желязото са превърнали електротехниката в теоретична наука. По негово предложение е била утвърдена единицата за електрическото съпротивление – ом.

През 1888 г. Столетов започва изследване на фотоефекта, открит една година преди това от Херц. Тези изследвания, продължили две години, донасят на учения световна известност.

Вакуумната постановка на Столетов за изучаване на електрическите явления в разредени газове е станала първообраз на електронната лампа, без която е немислимо създаването на радиоелектронни и електронни уреди.

А. Г. Столетов е бил високо образован човек. Обичал театъра, музиката, литературата, четял в оригинал Гьоте, Байрон. Владеел е три езика – английски, френски и немски, което му помогнало да представя достойно руската наука на международните конгреси и да общува с известните физици на Европа.

Голямо място в живота на Александър Столетов, освен науката, е заемала педагогическата и обществената дейност. От 1866 г. той преподава в Московския университет, на 28 години става професор. Лекциите на учения са били наситени с множество факти.  Пред голямата аудитория той цитирал Аристотел, Декарт, Бейкън и други известни учени.

А. Столетов е първият руски учен-физик, който е изнасял доклади на международни конгреси. През 1889 г. е бил единодушно избран за вице-президент на Парижкия конгрес. Александър Столетов е бил председател на физическия отдел на Обществото на любителите на естествознанието, антропологията и етнографията. Квартирата му е била своего рода културен и научен център, където са се събирали и изнасяли доклади учени и дейци на културата – Н. Е. Жуковски, П. Н. Лебедев, К. А. Тимирязев, давал е концерти С. И. Танеев.

Александър Столетов е бил безкомпромисен по отношение на конформистите, ласкателите и кариеристите. Близки са му били настроенията на студентите, болшинството от които са били разночинци, като и той самият. Неговите демократични възгледи се проявявали в резки реакции срещу безпринципността, в защита на тези, които са подложени на преследване, в съчувствие на студентското движение. По тази причина той е имал стълкновения с преподавателите и началството в Московския университет. Всичко това се е отразило на крехкото здраве на учения. На 27 май 1896 г. Александър Григориевич умира от тежка болест – белодробно възпаление.

източник: rusofili.bg